Ostatní služby

defektoskopické středisko s možností defektoskopické zkoušky svarových spojů (rámu a závěsů kolejových vozidel, patek transformátorů, tlumivek, atd.)

defektoskopická kontrola tažného háku a případná renovace

defektoskopické zkoušky dvojkolí a pružnic kolejových vozidel všech typů (viz. certifikát defektoskopie )

defektoskopie hřídelí a kardanů elektrických točivých strojů

provádění svářečských prací na kolejových vozidlech dle ČSN EN 729-2 včetně technického dozoru

provádění svářečských prací na tlakových nádobách cisternových vozů (osvědčení RID- DÚ Praha)

měření průběhů zátěžové charakteristiky pružin, pružnic, tlakových snimačů Sl-2 měření s registrací na měřícím počítači

vyvažování rotačních částí - oběžných kol, kardanů a rotorů (do průměru 1000 mm a váhy 300 kg)

provádění technických kontrol kolejových vozidel přímo u provozovatele

provádění revizí elektro kolejových vozidel (právnická osoba UTZ elektro)

napěťové zkoušky do 80 kV 50 Hz

provádění tlakových zkoušek do 30 Barů a provozních revizí tlakových nádob

Kontakt

Českomoravská železniční opravna, s. r. o.
Kojetínská 358/71
751 52 Přerov I – Město

telefon: 581 204 587
tel/fax: 581 204 588
e-mail: cmzo@cmzo.cz

IČO: 62304666
Bankovní spojení: Česká spořitelna Zlín
Číslo účtu: 4286042/0800
Swift kód: GIBACZPXXXX
IBAN: CZ6108000000000004286042

Výpis z obchodního rejstříku

umístění na mapě