Opravy součástí kolejových vozidel

oprava a renovace trubkových nárazníků všech typů ŽKV s možností změření průběhu útlumové síly a registrací na měřícím počítači

revize opravy a zkoušky stopexů SZ 6, 10, 12 a starších typů SAB (kontrola na zkušebním stavu)

opravy a seřízení elektrických přístrojů (přepojovačů,odpojovačů atd.), sběračů, vypínačů a elektrických ochran kolejových vozidel do 5 kA, 30 kV

revize elektrických točivých strojů kolejových vozidel (motory pomocných pohonů, ventilátory, dynama, alternátory atd.)

Kontakt

Českomoravská železniční opravna, s. r. o.
Kojetínská 358/71
751 52 Přerov I – Město

telefon: 581 204 587
tel/fax: 581 204 588
e-mail: cmzo@cmzo.cz

IČO: 62304666
Bankovní spojení: Česká spořitelna Zlín
Číslo účtu: 4286042/0800
Swift kód: GIBACZPXXXX
IBAN: CZ6108000000000004286042

Výpis z obchodního rejstříku

umístění na mapě