Opravy pneumatického brzdového zařízení kolejových vozidel

opravy brzdových zařízení Dako(brzdiče BP, BS-2 , BSE, rozvaděče L, LTR, CV, BV, tlakové relé TR-1,2,3, ventily D, D1, DSS, R,R 1, OS-1 a K regulátory atd.), které je měřeno s velkou přesností a registrováno na měřícím počítači

revize, opravy a seřízení škrtičů a upravovačů tlaku Dako, Westinghause(registrace na měřícím počítači)

opravy a zkoušky starších typů brzdových zařízení brzdičů a rozvaděčů Škoda, Knorr, Božíč, Westinghause, Oerlikon (registrace na měřícím počitači)

revize, opravy, kontrola a seřízení elektropneumatických ventilů Mez, Mep, Škoda Plzeň 24V, 48V, 110V ss

kontrola a nastavení pojišťovacích ventilů do max. tlaku 15 Barů

kontrola tlakoměrů do přesnosti do přesnosti 1 procento a do rozsahu max. tlaku 16 Barů

Kontakt

Českomoravská železniční opravna, s. r. o.
Kojetínská 358/71
751 52 Přerov I – Město

telefon: 581 204 587
tel/fax: 581 204 588
e-mail: cmzo@cmzo.cz

IČO: 62304666
Bankovní spojení: Česká spořitelna Zlín
Číslo účtu: 4286042/0800
Swift kód: GIBACZPXXXX
IBAN: CZ6108000000000004286042

Výpis z obchodního rejstříku

umístění na mapě